Kategoriarkiv: Väveriet 20-21

Gårdsdag söndag 15 maj

Bästa grannar!

Välkommen på gårdsdag söndagen den 15 maj kl 16.00.
Vår gård och gemensamma utrymmen blir ännu bättre om
vi tillsammans fixar 🌻 🌱 🌱 🌱 ☀️

Vi håller på till kl18 och avslutar med en gemensam skål
för vårt hus som detta år fyller 110år 🥂 💫

Vi hoppas på god uppslutning!

Information kring OVK

Vi passerade inte vår OVK denna gången då det var flera lägenheter som inte gick att komma in i, ventilationslist saknades på ett antal fönster samt fel typ av fläkt var installerad i två lägenheter.
Det gör att Lindsells kommer att behöva komma tillbaka för ombesiktning av de lägenheter som inte passerade OVK. Vi kommer ut med information i god tid innan detta ska ske.

Det är endast två typer av fläktar är tillåtna: sk Alliance-fläkt eller icke ansluten kolfilterfläkt. Om kolfilterfläkt installeras, får befintlig ventilation inte sättas igen. Befintliga frånluftsdon får inte ändras/justeras. Ändring av ventilation kräver tillstånd. Byte till kolfilterfläkt i kök betraktas som ändring av ventilation, och intyg krävs efter slutförande.

Vid byte av spisfläkt skall nedanstående krav vara uppfyllda:

Om Alliance-fläkt installeras, ska den vara av typen Alliance Lägenhet, med eller utan motor. Det är varje lägenhetsinnehavares ansvar att man har rätt spisfläkt och att den är rätt injusterad av fackman.

  • För att underlätta OVK (obligatorisk ventilationskontroll) skall luftflödet gå att mäta och mätpunkterna skall vara lätt åtkomliga.
  • Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att luftflödet blir injusterat.
  • Fläktkåpan skall vara försedd med fettfilter.
  • För att imkanalen (frånluftkanalen) skall gå att inspektera och att rensa skall den vara lätt åtkomlig

Cykelupprensning på gården!

Hej alla grannar!
Nu är det dags att försöka bringa ordning i kaoset bland cyklarna på gården och i cykelförrådet.

Vad kommer att hända?
Rebike Malmö kommer att märka husets cyklar med start den 16 september.
De cyklar som efter den 16 oktober har kvar sitt plastband kommer att hämtas av Rebike, registeras hos polisen samt förvaras i ytterligare tre månader.
Under dessa tre månader kan en förvarad cykel återfås av Rebike.
Därefter skänks de till ReBike Malmö för återvinning.

Vad ska DU göra?
Ta loss plastbandet från din cykel innan den 16 oktober månad om du vill behålla den.

Frågor?
Mejla styrelsen på vaveriet2021@gmail.com

Felanmälan till SBC

För felanmälan skall ni vända er till SBC som numera är vår förvaltare
SBC har både en webbportal och en app där ni kan felanmäla t ex trasiga portar, tvättmaskiner som inte sköter sig och liknande ärenden.
Appen heter SBC Vår Brf och finns att hämta hem från Appstore och Google Play.

Felanmälan gäller endast de ärenden som är föreningens ansvar och inte sådant som bostadsrättsinnehavaren själv har ansvar för.
Om du känner dig osäker på vad detta innefattar, kan du läsa mer i våra stadgar på vår hemsida.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt rensning av fläkt

Enligt lag behöver man som bostadsrättsförening göra OVK vart sjätte år och nu är det dags för oss. Lindsells AB kommer att gå igenom samtliga lägenheters ventilation och lägenhetsinnehavarna är skyldiga att tillse att de har full tillgänglighet den inbokade dagen. Ett protokoll kan inte upprättas utan att samtliga lägenheter är besiktigade så missa inte att boka in denna dagen.

När?
20 augusti mellan 07.00–17.00. Det är möjligt att vi kan ge ett mer detaljerat schema över fastigheterna längre fram.

Vad behöver du tänka på?
Du behöver tillse att någon är hemma under dagen. Om detta inte är möjligt, ska lägenhetsnyckel inlämnas i ett namnat kuvert i Gustav Erikssons dörrbrevinkast, ingång 6b, senast 18 augusti kl 20.

Viktig information angående Årsmötet 21 april!

Kära medlemmar i BRF väveriet 20-21.
Vi närmar oss Årsmötet på tisdag 21 april kl.18.30 på Västra skolan.
Eftersom det är corona epidemi så är det kanske några som av olika anledningar inte kan eller vill komma på stämman.
Tänk på att man kan lämna fullmakt till någon som man vet ska gå.
Det är viktigt att den är daterad.
I våra stadgar ”En medlem får högst företräda två medlemmar ”.

Eftersom det endast är en röst per bostadsrätt behöver bara en i hushållet närvara på mötet.

Vi har beslutat att inte bjuda på något, vilket annars hade varit trevligt.
Vi hoppas vi kan ha fest på gården 17 juni att se framemot!

Vänligen,
Styrelsen, BRF Väveriet 20-21