Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt rensning av fläkt

Enligt lag behöver man som bostadsrättsförening göra OVK vart sjätte år och nu är det dags för oss. Lindsells AB kommer att gå igenom samtliga lägenheters ventilation och lägenhetsinnehavarna är skyldiga att tillse att de har full tillgänglighet den inbokade dagen. Ett protokoll kan inte upprättas utan att samtliga lägenheter är besiktigade så missa inte att boka in denna dagen.

När?
20 augusti mellan 07.00–17.00. Det är möjligt att vi kan ge ett mer detaljerat schema över fastigheterna längre fram.

Vad behöver du tänka på?
Du behöver tillse att någon är hemma under dagen. Om detta inte är möjligt, ska lägenhetsnyckel inlämnas i ett namnat kuvert i Gustav Erikssons dörrbrevinkast, ingång 6b, senast 18 augusti kl 20.