Styrelsen

Ordförande:

  • Fredrik Wållgren

Vice Ordförande och Kassör:

  • Kite Veljanovski

Sekreterare:

  • Bahhar Mohammadi Norén

Styrelseledamöter:

  • Jacob Welin
  • Tamer Senyüz

Suppleanter:

  • Sanna Lilja
  • Björn Schäfer