Ordningsregler

Felanmälningar

Fel som uppstår på de delar av våra bostadsrätter som innehavaren själv har ansvar
för ska inte anmälas till SCB. Kostnaden och ansvaret ligger på respektive bostadsrättsinnehavare.

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. 

Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga. 

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22.00 på kvällen till kl 07.00 på morgonen. 

Tvättmaskiner och torktumlare får inte användas efter 22.00 då det kan störa grannar.

Har du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om du tror att du stör. Ömsesidig respekt och sunt förnuft.

Trapphus och tunnlar

Trapphusen och tunnlarna betraktas som en utrymningsväg för brandförsvaret. 

Lösa och brännbara föremål som till exempel sopor, krukor, blommor, växter, böcker eller dörrmattor får inte förvaras i trappuppgången. 

Trapphus och tunnlar mot gatan skall hållas tomma för maximal framkomlighet.

Säkerhet och ansvar

För att förhindra inbrott och skadegörelse måste vi alla se till att dörrar till källare, förråd, cykelrum, tvättstuga och övriga dörrar till gemensamma lokaler är ordentligt låsta. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader. 

Porten är en väg in i trapphuset för oinbjudna personer. Tänk därför på att se till så att portar och trapphusdörrar är ordentligt stängda vid in- och ut passage. 

Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när du öppnar via porttelefonen!

Cyklar, barnvagnar

Cyklar skall förvaras i cykelrummet bredvid tvättstugan eller i cykelställ på gården. Cyklar mm får EJ ställas i trappgångar. Dessa kommer att forslas bort. 

Barnvagnar samt handikapputrustning (rullstol, rullator etc) får förvaras i trapphus på PLAN 0 i trappa 4B samt 6A (ingång till hiss i markplan.
Placering skall vara i “halvcirkeln”. Ytterdörr eller hissdörr får inte blockeras.

Gården

För allas trivsel och säkerhet ska barnens leksaker, cyklar etc samlas ihop efter dagens slut och lämnas på anvisad förvaringsplats. Föräldrar ansvarar att det görs. 

Utemöbler, trappa, grind, tvättstuga, cykelförråd och liknande platser skall inte användas som lekplats eller -redskap.

Efter användning av gårdens gemensamma samlingsplatser ska man städa efter sig samt ta ner eventuella dekorationer som t ex ballonger, vimplar och dyl. Det man tar fram tar man bort efter användning.

Källare och vind

På vind och i källare får förvaras personliga tillhörigheter i respektive förråd.
Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras/användas som extra förvaringsyta. 

Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare, liksom brandfarligt gods eller mat/råvaror.

Balkonger

Blomlådor får inte hängas på utsidan av balkongräcket. Tänk på att vattnet inte skall rinna ner till grannar nedanför. 

Möbler och dynor skall förvaras så att de inte kan blåsa ner. 

Endast el och gasolgrill får användas på balkonger, var noga med att ta hänsyn till grannar och att ha uppsyn över grillen för brandrisken. Följ räddningstjänstens regler. 

Det är förbjudet att kasta ner skräp, fimpar eller annat från balkongen. 

Ta hänsyn och skaka inte mattor över balkongräcket. 

Fåglar får ej matas från balkong, gård eller uteplats då det drar till sig skadedjur. 

Sopor och avfall

Avfall skall sorteras korrekt. Om en soptunna för brännbart är full, lägg på locket och öppna en som är tom. Kasta inte sopor i redan överfulla kärl. 

Soppåsar skall knytas ihop 

Det är inte tillåtet att förvara sopor och annat avfall utanför dörren, i trappen och på uteplatser eftersom detta drar till sig gnagare och andra skadedjur.

Det är inte tillåtet att slänga eller ställa grovsopor i miljörummet. Exempel på grovsopor: avfall från renovering, flyttkartonger.

Husdjur

Husdjur som hundar och katter skall hållas under uppsikt och vara kopplade. Husdjur får inte rastas på gården.
Det är ägarens ansvar att inte grannar störs av upprepade hundskall

Rökning

Observera att det är totalt rökförbud i alla gemensamma utrymmen i samtliga hus. Röker du utomhus inom bostadsområdet, var vänlig och plocka upp dina fimpar efter dig.
Tänk även på att rökning på balkonger och uteplatser kan vara störande för dina grannar. Det är absolut förbjudet att kasta fimpar från balkong eller fönster.

Renovering

Starkt störande moment får endast utföras vardagar 7-17 (t.ex bilning, rivning, ihärdigt borrande). 

Övriga renoveringsregler finns under sidan Renoveringsregler 

Parabol och antenn

Det är inte tillåtet att montera parabol eller antenn på fastighetens tak, skorsten, fasad, balkong eller fönster.