Information kring OVK

Vi passerade inte vår OVK denna gången då det var flera lägenheter som inte gick att komma in i, ventilationslist saknades på ett antal fönster samt fel typ av fläkt var installerad i två lägenheter.
Det gör att Lindsells kommer att behöva komma tillbaka för ombesiktning av de lägenheter som inte passerade OVK. Vi kommer ut med information i god tid innan detta ska ske.

Det är endast två typer av fläktar är tillåtna: sk Alliance-fläkt eller icke ansluten kolfilterfläkt. Om kolfilterfläkt installeras, får befintlig ventilation inte sättas igen. Befintliga frånluftsdon får inte ändras/justeras. Ändring av ventilation kräver tillstånd. Byte till kolfilterfläkt i kök betraktas som ändring av ventilation, och intyg krävs efter slutförande.

Vid byte av spisfläkt skall nedanstående krav vara uppfyllda:

Om Alliance-fläkt installeras, ska den vara av typen Alliance Lägenhet, med eller utan motor. Det är varje lägenhetsinnehavares ansvar att man har rätt spisfläkt och att den är rätt injusterad av fackman.

  • För att underlätta OVK (obligatorisk ventilationskontroll) skall luftflödet gå att mäta och mätpunkterna skall vara lätt åtkomliga.
  • Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att luftflödet blir injusterat.
  • Fläktkåpan skall vara försedd med fettfilter.
  • För att imkanalen (frånluftkanalen) skall gå att inspektera och att rensa skall den vara lätt åtkomlig