Viktig information angående Årsmötet 21 april!

Kära medlemmar i BRF väveriet 20-21.
Vi närmar oss Årsmötet på tisdag 21 april kl.18.30 på Västra skolan.
Eftersom det är corona epidemi så är det kanske några som av olika anledningar inte kan eller vill komma på stämman.
Tänk på att man kan lämna fullmakt till någon som man vet ska gå.
Det är viktigt att den är daterad.
I våra stadgar ”En medlem får högst företräda två medlemmar ”.

Eftersom det endast är en röst per bostadsrätt behöver bara en i hushållet närvara på mötet.

Vi har beslutat att inte bjuda på något, vilket annars hade varit trevligt.
Vi hoppas vi kan ha fest på gården 17 juni att se framemot!

Vänligen,
Styrelsen, BRF Väveriet 20-21