Kategoriarkiv: Möten

Kallelse: Extra stämma!

Kära medlemmar i BRF Väveriet 20-21

Vi kallar till en extra stämma måndag den 10 feb kl 19 i tvättstugan.
Två punkter vill styrelsen att vi röstar om.

  • Ska vi fortsätta betala 12.000 kr per mån för trappstädning var fjortonde dag och för vaktmästeri en gång i v.
    Vi undrar om det finns möjlighet att vi fixar det själv, eller andra förslag som blir billigare.
    Vi har sex mån uppsägning som snart löper ut och därför vill utvärdera vad vi får för denna kostnad.

  • Styrelsen vill göra ett tillägg i våra stadgar med att det ”inte är tillåtet att sälja sin bostad till Juridisk person” vilket vi då skyddar oss mot att företag inte ska kunna äga och bedriva verksamhet i vår fastighet som annars blir utom föreningens kontroll. (Typ det som hände med en BRF i Rosengård)

Är alla överens om stadgeändring räcker det med beslut på en enda föreningsstämma.
Men då måste samtliga i föreningen rösta för beslutet.
Annars beslut på två på varandra följande föreningsstämmor. (Vi ska ha ordinarie stämma i april)

Lämna din röst (skriftlig daterad fullmakt ) med ombud om du inte kan närvara.Man får endast vara ombud för en person.
En röst per bostadsrätt.

Välkomna,
Styrelsen BRF Väveriet 20-21
Malmö 200127